Citymarketingvisie

Veel inwoners, bezoekers, bedrijven en talenten ontdekten het al. Enschede is een technologische, innovatieve en creatieve stad. Door de menselijke maat en Enschedese mentaliteit is het hier fijn ondernemen, studeren, recreëren en wonen. Dat zorgde de afgelopen jaren voor een mooie groei van de stad. Die groei willen we, samen met alle partners in de stad, vasthouden en uitbreiden. Daarvoor zetten we citymarketing in.

In ons citymarketingbeleid stellen we twee belangrijke doelen:

  • Bouwen aan een onderscheidend en eenduidig imago.
  • Economische groei vasthouden en uitbreiden.

Het merk Enschede

De unieke eigenschappen van onze stad maken we zichtbaar in het merk Enschede. Met onze citymarketing bouwen we aan vier pijlers voor Enschede:

Ondernemende kennisstad

In Enschede werken nationale en internationale bedrijven samen met hoogwaardige kennisinstellingen aan een betere wereld van morgen. Dat maakt Enschede een kweekvijver voor innovatieve technologische toepassingen.

Creatieve stad

Creativiteit zit in het DNA van Enschede. Onze stad is innovatief, veerkrachtig en zit vol met creatief ondernemerschap, creatieve kennis en cultureel aanbod.

Bruisende stad

In Enschede vind je een bruisende, gastvrije binnenstad met een compleet vrijetijdsaanbod. Horeca, evenementen, cultuur en winkels zijn allemaal binnen handbereik.

Groene Leefstad

Enschede bouwt samen met bewoners, bedrijven en woningcorporaties aan een klimaatbestendige, duurzame en groene leefomgeving zodat de stad klaar is voor de uitdagingen van morgen. Het groen in de stedelijke omgeving en de Twentse natuur in de directe nabijheid zorgen voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.

Samen bouwen aan het merk

Ruim vijftig betrokkenen uit de domeinen bewoners, bedrijven, bezoekers, cultuur, onderwijs en overheid, dachten mee over de citymarketingkoers die we begin 2020 vastlegden. We schetsten het DNA van Enschede, brachten focus aan en schreven het verhaal van de stad. Nu gaan we samen verder bouwen aan het merk Enschede. Bouw je ook mee?

Word ambassadeur

Gemeente Enschede en Enschede Promotie zijn primair verantwoordelijk voor het uitdragen en realiseren van de citymarketingvisie. Om onze ambities te realiseren hebben we de inzet van alle betrokkenen nodig. Kennisinstellingen, ondernemers en de vrijetijds- en binnenstadorganisaties leveren een belangrijke bijdrage. Door samenwerking in projecten en het vervullen van een ambassadeursrol bijvoorbeeld.

Lees de Citymarketingvisie Enschede en ontdek het verhaal van onze stad.

Bekijk ook de kernactiviteiten van Enschede Promotie.

MEER WETEN OVER DE CITYMARKETINGVISIE? NEEM CONTACT OP MET

Contact