Gepubliceerd: 26 mei 2020

Effect corona op bezoek- en verkeersstromen

De oproep om thuis te blijven heeft zeker effect. Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, is het aantal bezoekers aan de binnenstad enorm gedaald.

Dit blijkt uit WiFi tellingen van CityTraffic. Ook het aantal inritten in de parkeergarage is veel minder geworden. Uit de SMART app komt naar voren dat het aantal gereisde kilometers door de app gebruiker veel lager ligt dan normaal.