Gepubliceerd: 31 maart 2022

EnschedeËrs trots op toerisme in de stad

Onderzoek vanuit Stenden European Tourism Futures Institute naar de impact van vrijetijdseconomie op Twente, heeft uitgewezen dat de bewoners van Enschede trots zijn op het toerisme in de stad. Een meerderheid (55%) van de inwoners van Enschede geeft aan dat toerisme hen trots maakt om inwoner van de stad te zijn. Leden van het EnschedePanel zijn ondervraagd voor dit onderzoek en het merendeel geeft aan dat de gemeente een toeristische bestemming moet blijven en de toeristische promotie moet steunen.

Postieve impact van toerisme

Door de Enschedeërs (46%) wordt aangegeven dat zij door toerisme herinnerd worden aan de unieke cultuur van de stad en door toerisme wil 58 procent van de inwoners van Enschede graag vertellen wat de gemeente te bieden heeft. Ook economisch blijkt toerisme een grote rol te spelen bij bewoners van de stad. Zo geven veel bewoners aan dat toerisme een belangrijke bijdrage levert aan hun inkomen. Ruim 61% van hen geeft aan dat toerisme de levensstandaard in de stad vergroot en 84% laat weten dat door groei van het aantal toeristen de lokale economie versterkt wordt.

Beleving in de stad

Het onderzoek laat ook een duidelijk verband zien tussen toerisme en een bruisende stad. Zo geeft ruim 67% van de respondenten aan dat er dankzij toerisme meer recreatieve mogelijkheden in de stad zijn. Hierbij kan men denken aan musea, evenementen en festivals. Daarnaast is er dankzij toerisme meer winkel- en horecagelegenheid volgens ruim 75% van de bewoners.

positief beeld toerisme bevestigd

Dit versterkt het beeld dat wij hebben van toerisme. Toerisme levert een belangrijke bijdrage aan de economische groei van de stad. Zo zijn er ruim 6.000 banen in de vrijetijdssector en groeiden we van 94.000 overnachtingen in 2011 tot 272.000 overnachtingen in 2019. De COVID-19 periode heeft een daling (226.000 in 2020) veroorzaakt, maar we hebben het volste vertrouwen dat de toeristische sector en het aantal bezoekers snel herstelt. In Enschede hebben we een groot aantal bezoekers van buiten de stad nodig om ons voorzieningenniveau in stand te houden. Zonder al die bezoekers zouden we onder andere te maken hebben met veel meer leegstand in de binnenstad. Onze focus ligt dan ook op het aantrekken van meer bezoekers die langer verblijven en meer besteden. Daarnaast bouwen we aan het merk Enschede als technische, innovatieve en creatieve stad. In onze promotie om bezoekers aan te trekken zetten we Enschede neer als ondernemende, creatieve en bruisende stad. Het positieve beeld van toerisme in Enschede is weer bevestigd. Het onderzoek van Stenden ETFI laat zien dat we hier goed in slagen en wij zijn dan ook blij met deze mooie uitkomst. In de toekomst is het belangrijk dat we toerisme in Enschede als middel zien om bij te dragen aan het oplossen van grotere maatschappelijke vraagstukken die invloed hebben op welvaart en welzijn. Zodat iedere Enschedeër profijt heeft van toerisme.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op:

Contact