Gepubliceerd: 1 oktober 2020

Gemeenteraad stelt citymarketingvisie Enschede unaniem vast

Met trots kunnen wij melden dat de gemeenteraad afgelopen maandag unaniem heeft ingestemd met de Citymarketingvisie Enschede. Een mooie bevestiging dat ook vanuit de politiek draagvlak is voor deze visie die ontwikkeld is. Wel vroegen ze meer aandacht voor het groen in en om Enschede, dit zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Wij en verantwoordelijk wethouder Jeroen Diepemaat waren van mening dat dit er voldoende in zat, maar de gemeenteraad wilde dit voor hen belangrijke punt toch expliciet gemarkeerd zien in de vorm van een vierde pijler ‘groene leefstad’.

Next steps

Het coronavirus heeft voor de nodige vertraging gezorgd, maar we staan in de startblokken om de komende maand met ons pop-up brand team aan de slag te gaan. Samen met dit team maken we tijdens een driedaagse sprintsessie een creatieve doorvertaling van de visie. Wie er allemaal in dit team zitten wordt binnenkort bekend gemaakt.

Ook de adviesraad is bijna geformeerd. Deze bestaat uit een afvaardiging van betrokken stakeholders. Zij zullen tijdens het creatieve proces de sparringspartner zijn van het brand team. Kortom, een periode waarin veel staat te gebeuren.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met:

Contact