Gepubliceerd: 16 september 2020

Subsidie grensoverschrijdende projecten

In de afgelopen vier jaar hebben meer dan 550 kleinere grensoverschrijdende projecten in de EUREGIO financiële steun ontvangen vanuit het INTERREG-fonds. Ook in tijden van corona is het mogelijk om subsidies te ontvangen voor grensoverschrijdende activiteiten.

IdeeëN

Heb jij een idee voor een grensoverschrijdend project, bijvoorbeeld een uitwisseling tussen scholen, kunstenaars of middelgrote en kleine bedrijven (MKB) in het EUREGIO-gebied? Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met de EUREGIO om samen te bespreken hoe grensoverschrijdende projectideeën in overeenstemming met de geldende corona-regels kunnen worden uitgevoerd. Projectaanvragen kunnen worden ingediend van 01-09-2020 t/m 15-10-2020.

INterreg

De ondersteuning van kleine projecten maakt deel uit van het INTERREG V A-project "Kaderproject Prioriteit II voor het EUREGIO-gebied". Dit project wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland - Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Andere medefinanciers zijn de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, het ministerie van Economische Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, de Duitse deelstaat Nedersaksen en de EUREGIO.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de financieringsmogelijkheden en wil je een projectaanvraag doen? Kijk dan op https://www.euregio.eu/nl/subsidie voor meer informatie of neem contact op met Lorenz Dik via [email protected].