Gepubliceerd: 23 maart 2020

In 2019 zijn we met stakeholders uit de stad gestart met het herijken van de citymarketingvisie voor Enschede. De afgelopen maanden hebben we samen met Gemeente Enschede het verhaal van Enschede vormgegeven.

Mede dankzij alle betrokkenen ligt er een verhaal waar we trots op zijn. Maandag 13 januari is de gemeenteraad geïnformeerd over het herijkingsproces en is op hoofdlijnen de herijkte citymarketingvisie aan hen gepresenteerd.

Deze maand wordt het officiële document aan het College van B&W aangeboden, waarna hij definitief wordt overhandigd aan de Raad. Al nieuwsgierig?

Bekijk vooral deze video, waarin een aantal stakeholders vertellen over hoe zij het proces hebben ervaren en wat ze van het resultaat vinden.

De video is gemaakt i.s.m. New Imaging Co. Tevens zijn er beelden van ebo fraterman gebruikt. Dank ook aan Bureau Buhrs voor de goede procesbegeleiding. hashtag#enschede hashtag#citymarketing