Gepubliceerd: 13 september 2022

Vernieuwde imfactsheet

Enschede heeft een rijk cultureel leven. Veertien professionele culturele instellingen zorgen voor een gevarieerd aanbod. In het Strategisch Cultuurberaad zitten deze instellingen aan tafel om samen de kunst en cultuur in Enschede naar een hoger plan te brengen.

Enschede Promotie is hier ook in vertegenwoordigd. Om in beeld te brengen wat de impact is van cultuur, is er in 2020 een mooie brochure gemaakt. Per organisatie is samengevat wat zij is, wat zij teweeg brengt en welke wapenfeiten er zijn behaald.

Deze imfactsheet is onlangs vernieuwd. Alle informatie is geüpdatet en aangepast aan onze nieuwe huisstijl.

Neem contact op:

Contact