Gepubliceerd: 31 maart 2020

Study in Enschede

Om als ondernemende kennisstad te kunnen groeien, is het voor Enschede van groot belang om talent en kennis aan te blijven trekken, te behouden of in een latere fase terug te halen.

Daarom hebben wij eind 2019 I&O Research de opdracht gegeven om een marktonderzoek onder studenten in Enschede uit te voeren om meer inzicht te krijgen in wat studenten aantrekkelijk en leuk vinden met betrekking tot hun vrijetijdsbesteding. Daarnaast laat het onderzoek duidelijk zien welke factoren een belangrijke rol spelen in het behouden van talent.

Lees alles over het project ‘Study in Enschede’ en bekijk de resultaten van het onderzoek via http://bit.ly/2HII8G9.