Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Enschede Promotie bestaat uit een aantal professionals uit de stad, die samen met Enschede Promotie de stad Enschede op de kaart willen zetten. Hun bijdrage bestaat daarbij uit het toezicht houden op het stichtingsdoel van Enschede Promotie en het adviseren van en sparren met de directeur-bestuurder over de strategie en de koers van de stichting.

De Raad van Toezicht doet dit aan de hand van de Code Good Governance. Dit betekent dat ze monitoren of het maatschappelijk effect bereikt wordt, de belangen van alle stakeholders zoals gemeente, ondernemers, organisaties en inwoners goed behartigd worden. Ook kijken ze of dit doelmatig en doeltreffend gebeurt. Dit alles doen de leden van de Raad van Toezicht vanuit hun eigen expertise, achtergrond en netwerk.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

De heer A. Burghouts (voorzitter) - Directeur Insights Zorg en Insights Improves
Mevrouw C. Landewé - Beleidsadviseur en projectleider Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen en Directeur @startsein
De heer W. Kuipers - Netwerkbouwer DesignLab Universiteit Twente en Directeur Zin in de Zaak
De heer H.P. ter Riet - Partner tax Forvis Mazars