Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Enschede Promotie bestaat uit een aantal professionals uit de stad, die samen met Enschede Promotie de stad Enschede op de kaart willen zetten. Hun bijdrage bestaat daarbij uit het toezicht houden op het stichtingsdoel van Enschede Promotie en het adviseren van en sparren met de directeur-bestuurder over de strategie en de koers van de stichting.

De Raad van Toezicht doet dit aan de hand van de Code Good Governance. Dit betekent dat ze monitoren of het maatschappelijk effect bereikt wordt, de belangen van alle stakeholders zoals gemeente, ondernemers, organisaties en inwoners goed behartigd worden. Ook kijken ze of dit doelmatig en doeltreffend gebeurt. Dit alles doen de leden van de Raad van Toezicht vanuit hun eigen expertise, achtergrond en netwerk.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

De heer M. Hartmann (voorzitter) - Directeur Viersprong Wonen B.V.
De heer M.J. Groenendijk - Directeur Koopmans Bouwgroep Enschede
De heer G.J. Hospers - Directeur-bestuurder Stichting Stad en Regio & bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio Radboud Universiteit
Mevrouw C. Landewé - Beleidsadviseur en projectleider Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen en Directeur @startsein