Gepubliceerd: 5 februari 2021

Presentatie voor studenten Universiteit Münster

Voor de masterstudenten van de Nederland-Duitsland studie aan de Westfälische Wilhelms-Universität Münster hebben we een presentatie verzorgd.

In het kader van het mastercollege "Kulturtransfer Niederlande – Deutschland" worden organisaties in Nederland en Duitsland onder de loep genomen die zich met de cultuur van het andere land bezighouden, bijvoorbeeld op gebied van politiek, cultuur en toerisme. Marieke ter Brugge ging in haar presentatie in op onze rol op gebied van citymarketing, toerisme en events. Ook werd ingegaan op de marktbewerking richting de Duitse consument en wat Enschede Promotie hiervoor allemaal doet. De groep bestond uit Nederlandse en Duitse studenten. Dit jaar werd de presentatie via Zoom gehouden, maar we hopen de studenten een volgende keer weer op ons kantoor te ontvangen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op:

Contact