Project Talent

Om als ondernemende kennisstad te groeien, is het voor Enschede belangrijk om talent en kennis aan te trekken en te behouden. Met het project ‘Study in Enschede’ bepalen we welke rol citymarketing hierbij speelt. We richten ons met dit project op het opbouwen van een band met huidige studenten. Dit doen we vooral via het thema vrije tijd, maar ook de thema’s studeren, wonen en werken komen aan bod.

Studenten als ambassadeur van Enschede

In totaal kent Enschede zo’n 30.000 studenten op het mbo, hbo en de universiteit. Negentig procent van hen zijn tussen de 17 en 25 jaar, we noemen ze ook wel generatie Z. Ongeveer een derde van de studenten komt uit het buitenland. Hoe maken we van deze studenten ambassadeurs van Enschede? Door ze een band op te laten bouwen met de stad, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Die binding moet ontstaan tijdens de studie, want eenmaal vertrokken is het te laat, constateerde onderzoeker Razenberg in 2014.

Wat vinden studenten van Enschede?

We vroegen I&O research te onderzoeken hoe studenten Enschede beleven. Uit het onderzoek ‘Wat vind jij van Enschede?’, blijkt dat vier factoren een rol spelen bij het behouden van studenten:

  1. Het vinden van een (Engelstalige) baan.
  2. Het niveau van integratie met andere groepen in de stad.
  3. Diversiteit van het vrijetijdsaanbod: winkels, cafés, restaurants, kunst en cultuur.
  4. Zichtbaarheid van evenementen en activiteiten.

Lees meer uitkomsten van het onderzoek in de factsheet.

Studentreis in beeld

Om te weten wat studenten beweegt om wel of niet ambassadeur te worden, brachten we de studentreis, ook wel student journey, in beeld. Daarbij volgden we het model van de employee journey van Gillissen (2019). Deze studentreis gaat ons helpen de ervaring voor de student in Enschede nog beter te maken.

Weergave van Student Journey - Enschede Promotie

Study in Enschede kortingskaart

Uit het onderzoek en diverse bijeenkomsten met studenten bleek dat zij op zoek zijn naar kortingen speciaal voor studenten, waar iedereen aan zou mogen deelnemen. Dit sluit mooi aan bij het doel om studenten meer te betrekken bij de stad en ondernemers in Enschede. Er bestaan diverse landelijke initiatieven voor studentenkorting, maar hierbij zijn de mogelijkheden voor lokale ondernemers minimaal. Juist de lokale ondernemers zijn voor ons belangrijk en daarom hebben we een ‘Study in Enschede’ kortingskaart ontwikkeld. Hiermee denken we een laagdrempelige manier te hebben gevonden om studenten te verleiden om regelmatig lokaal producten te kopen en gebruik te maken van het vrijetijdsaanbod in Enschede. Dit doen we onder andere door de kortingen naar een grote groep studenten te communiceren.

Er zijn al veel ondernemers die korting voor studenten aanbieden en middels de ‘Study in Enschede kortingskaart’ kunnen we dit aanbod bundelen en ondernemers een podium bieden richting studenten in Enschede. De kortingskaart is speciaal voor studenten die studeren in Enschede. De kaart is beschikbaar voor alle studenten in Enschede, zowel voor de Universiteit Twente, Saxion, AKI/ARTEZ als het ROC.

Inmiddels staat de teller op ruim 3.000 kortingskaarten en 25 aangesloten ondernemers, maar dit hopen we in de toekomst uiteraard nog verder uit te breiden.

Talent Take off

Wij geloven dat talent de ruimte hoort te krijgen om te ontdekken en tot bloei te komen. Die ruimte bieden we tijdens de Talent Take Off Enschede.
Tijdens Talent Take Off Enschede kunnen studenten gratis kennissessies bijwonen, onder het genot van een kopje koffie of thee, een taartje of heerlijke lunch in de Enschedese horeca. Kennissessies met allerlei relevante thema’s om in gesprek te raken met het bedrijfsleven over een toekomstige stageplek, afstudeeropdracht of droombaan.

Bekijk hier onze brochure met alle relevante informatie over studeren en wonen in Enschede.

MEER WETEN OVER HET PROJECT STUDY IN ENSCHEDE? NEEM CONTACT OP MET

Contact