Gepubliceerd: 10 september 2020

Regeling voor creatieve broedplaatsen in Twente zeer in trek


Er is een ware run ontstaan op de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente die op 1 september is geopend. Deze regeling biedt subsidie, netwerkvorming en coaching aan nieuw op te zetten initiatieven en de doorontwikkeling van bestaande creatieve broedplaatsen in de regio. De regeling blijkt zeer in trek want alleen al op de eerste dag kwamen er tientallen aanvragen binnen uit heel Twente. Er kan nog worden ingediend maar de verwachting is dat het geld voor de eerste ronde snel ‘op’ is. Een tweede aanvraagronde start op 1 juni 2021. Begin december verwachten we meer te weten over de (Enschedese) initiatieven die gehonoreerd zijn.

Op de eerste dag zijn er 48 aanvragen ingediend, waarmee zeer waarschijnlijk het plafondbudget voor de eerste termijn bereikt is. Het hoge aantal toont aan dat de regeling aan een behoefte voldoet; veel creatieven in Twente hebben plannen om het innovatieve klimaat verder te stimuleren. Het beoordelingsproces duurt circa 13 weken. Daarna krijgen de aanvrager bericht of het plan subsidie en advies krijgt vanuit de regeling.  De volgende subsidieronde start op 1 juni 2021. Dan kunnen er weer nieuwe aanvragen worden ingediend.

Wil je alsnog kans maken voor de eerste termijn? Er zijn drie verschillende type broedplaatsen:

  • Broedplaats van onderop: dit zijn fysieke broedplaatsen waar creatieve en experimentele initiatieven worden ontplooid en waar vaak een underground scene aanwezig is.
  • Project met een innovatief karakter: een plek vanuit een sterke connectie tussen de Twentse ondernemendheid en de innovatiekracht van de regio. Het initiatief komt vaak van ondernemers die meer verbinding willen maken met cultuur.
  • Nieuwe culturele initiatieven: programmabijdragen voor bijvoorbeeld kulturhusen en bibliotheken, waarmee workshops, maakplaatsen en woonkamers georganiseerd worden die technologie en kunst koppelen. Hierbij ligt de focus op het betrekken van een breed publiek.

 

Wat is een creatieve broedplaats

Een creatieve broedplaats is een verzamelplek waar talentvolle creatieven en ondernemers samenkomen of een werkruimte hebben. Het is een plek waar krachten worden gebundeld, waar kruisbestuivingen ontstaan en waar nieuwe concepten het levenslicht zien. Broedplaatsen kunnen ontstaan in leegstaande locaties, op braakliggende terreinen of bij bestaande voorzieningen. Hier vind je meer informatie.

 

De regeling

Er is 1,4 miljoen subsidiegeld beschikbaar vanuit de Regio Deal van het Rijk. Deze bijdrage fungeert als startmotor om in de periode 2020-2025 creatieve broedplaatsen in Twente van de grond te krijgen of door te ontwikkelen.

De regeling wordt gefinancierd vanuit de Regio Deal. De gemeente Enschede is namens de veertien Twentse gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. Culturele instelling Concordia zorgt ervoor dat creatieven in Twente op de hoogte zijn van de regeling en fungeert als aanjager voor potentiële aanvragers. Kunstinstelling Tetem gaat de broedplaatsen bijstaan bij het verbinden onderling en met ondernemers. Hogeschool Saxion monitort wat wel en niet goed werkt bij het opstarten of doorstarten van een broedplaats. Tevens ontwikkelen zij deskundigheidsprogramma’s voor zowel de initiatiefnemers als de mentoren van de broedplaatsen.

Belangrijk voor een regio

Twente heeft zich ontwikkeld tot één van de meest innovatieve regio’s van Nederland. Maar Twente wil verder groeien. Hierbij speelt het stimuleren van het creatieve klimaat een grote rol. Twente is gebaat bij creatieve broedplaatsen omdat ze zorgen voor diversiteit en het behoud van creatieve talenten. De aanwezigheid van creatieve broedplaatsen trekt de creatieve klasse en creatieve industrie aan en dit leidt tot banengroei in de regio.